Bộ lưu điện dành cho Camera

Bộ lưu điện chuyên dùng cho hệ thống Camera AP1217

2.250.000₫
Bộ lưu điện chuyên dùng cho hệ thống Camera AP1217 Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 8h Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 5h

Bộ lưu điện chuyên dụng dành cho hệ thống Camera AP1209

Liên hệ
Bộ lưu điện chuyên dụng dành cho hệ thống Camera AP1209 Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 3,5h Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 2h

Bộ lưu điện dành cho Camera AP2075C 1000VA

Liên hệ
Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi thời gian lưu 11-12h (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn) Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi thời gian lưu 8-10h (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn)

Bộ lưu điện dành cho Camera AP2200C

Liên hệ
Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 40 - 42h (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn) Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 26 - 28h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn)

Bộ lưu điện dành cho Camera AP2150C

Liên hệ
Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 34 - 36h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn) Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 22 - 24h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn)

Bộ lưu điện APOLLO dành cho Camera AP2040C

Liên hệ
Bộ lưu điện APOLLO dành cho Camera AP2040CSử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 7 - 8h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn)Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 5 - 6h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn).

Bộ lưu điện APOLLO dành cho Camera AP2024C 1000VA

Liên hệ
Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 4 - 5h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn) Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 3 - 4h  (áp dụng cho camera 6w, đầu ghi 20w, còn công suất camera cao hơn thời gian sẽ rút ngắn)
Zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)