Bộ lưu điện có thể làm gì cho bạn - Bộ lưu điện có thể làm gì cho bạn

Đặt hàng qua điện thoại 04.3640.8345
  • Bộ lưu điện có thể làm gì cho bạn
  • Cập nhật :07/08/2013
Bộ lưu điện có thể làm gì cho bạn?
- Bảo vệ bản khỏi tất cả các sự cố điện nguồn
- Tránh gián đoạn do những sự cố điện nguồn
- Bảo vệ dữ liệu quý giá trên ổ đĩa cứng
- Tránh mất dữ liệu, bao gồm các hình ảnh kỹ thuật số, các tập tin MPEG, thư viện âm nhạc... gây ra do mất điện đột ngột
- Tiết Kiệm thời gian thiết lập lại DVR, khởi động lại PC Media,...'
- Bảo đảm chất lượng hình ảnh trong khi sụt áp hoặc mất nguồn
- Duy trì khả năng sẵn sàng tối đa cho dịch vụ thoại VoIP